Sakselifter og arbeidsplattformer

Snorkel S4726 E – 10 mtr bred

Spesifikasjoner: