Kontaktinfo

 

Postadresse

Postboks 2155, Stubberud,  3255 Larvik

Besøksadresse

Elvevn. 142, 3271 Larvik

Telefon

33 16 38 38

Telefaks

33 16 38 39

 

E-post

mail@haakestad.no

Organisasjonsnummer

NO 948 187 469 MVA

Kontakt oss